Odoo • Imatge i text

Bo de Compra de 5€ canviables als comerços per 10€

Per només 5€ podràs adquirir un Bo de compra per valor de 10€, canviable en tots els comerços de L'Olleria adherits a la promoció.

Bo de Compra de 10€ canviables als comerços per 20€

Per només 10€ podràs adquirir un Bo de compra per valor de 20€, canviable en tots els comerços de L'Olleria adherits a la promoció.
Odoo • Text i Imatge
Odoo • Imatge i text

Bo de Compra de 20€ canviable als comerços per 40€

Per només 10€ podràs adquirir un Bo de compra per valor de 20€, canviable en tots els comerços de L'Olleria adherits a la promoció.

Comerços adherits a la Campanya

On es poden consumir

Comprova tots els comerços que s'han adherit a aquesta nova campanya i en els quals podràs consumir els xecs/bons adquirits.

BONO REACTIVEN L'OLLERIA


Dobla el valor dels teus diners i Invirteix en el teu poble