Condicions d'us de cada campanya

- Condicions d'us de GastroXec - Oliva

 1. Poden adquirir-se Xecs fins a un màxim de 10 euros de cost per persona, aquest valor serà pel doble en ser canviat en el comerç.

 2. Cadascun dels Xecs adquirits haurà de ser consumit en un únic comerç i una única compra, no poden fraccionar-se en diverses compres ni utilitzar més d’un xec en cada una.

 3. Els Xecs hauràn de ser adquirits amb targeta bancària, acceptant-se tant dèbit com crèdit, de les marques Visa o Mastercard.

 4. El Xec haurà de mostrar-se en el comerç en el moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprés en paper com en el propi dispositiu mòbil del client.

 5. Per a poder canviar els Xecs en els comerços on vagen a realitzar la compra, els clients hauràn d'identificar-se amb el seu DNI.

 6. Aquesta campanya està organitzada per l'Ajuntament d'Oliva i les Associacions de Comerciants d'Oliva. El suport tècnic de la campanya està a càrrec de l'empresa Soluntec. Davant qualsevol error o dubte pots dirigir-te al telèfon 96 066 21 50 en horari de 9:00 a 13:30h i de 16:30 a 18:30h de dilluns a dijous, i de 9:00 a 13:30h els divendres (festius no inclosos), o al correu ajuda@soluntec.es.

 7. L'adquisició i ús de xecs estarà limitat fins al 22 de desembre de 2021. Els Xecs no utilitzats dins d'aquest període no podran ser reembossats ni podran utilitzar-se amb posterioritat.

- Condicions d'us de Beniganim

 • Es posarà a disposició de la ciutadania xecs de consum que tindran un preu de venda de 10 €, 25 € i 50 € i donarà al seu portador/a un valor de 20 €, 50 € i 100 € per a l'adquisició de béns i serveis de consum en la xarxa d'establiments adherits.
 • Els xecs seran adquirits pels/per les veïns/es majors de 18 anys empadronats/des a Benigànim. Cada ciutadà/na podrà adquirir un nombre de xecs per valor màxim de 50 € amb valor final en el mercat de 100 €, aportant el DNI i registrant-se en la web de Caixa Ontinyent, adquirint un “localitzador” al realitzar la compra, que li arribarà per adreça electrònica.
 • La compra dels xecs podran realitzar-se de manera individual a través de mitjans electrònics, o de manera presencial en el lloc habilitat a aquest efecte, on s'atendrà directament al/a la ciutadà/na
 • L'import dels xecs utilitzats haurà d'esgotar-se en la compra.
 • S'estableix un període per a l'ús dels xecs comprés entre el 27 d'octubre i el 26 de desembre de 2021.
 • Els xecs no són canviables per diners en efectiu, no es tornarà els diners corresponent al referit xec en cap cas. Si es produïra una devolució, l'establiment descomptarà l'import corresponent al xec utilitzat per a procedir al reintegrament d'aquesta venda segons la seua política de devolució.
 • La present campanya està organitzada per l'Ajuntament de Benigànim i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Benigànim (ACEBE). Davant qualsevol errada o dubte poden posar-se en contacte amb el telèfon de l'Ajuntament de Benigànim, 962920002, en horari de 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres i de 16.00 a 18.00 hores els dimarts, o al correu adl@beniganim.org.
 • La duració de la campanya serà fins al 26 de desembre de 2021 i el període d’adquisició i ús de xecs estarà limitat a aquesta data.

Bases de la campaña