Condicions d'us de cada campanya

- Condicions d'us de Gandia - La Bici

Condicions d’ús:
1. Els “Xecs Consum Bicicletes” s’han de comprar a través de la plataforma de venda en línia en col·laboració amb Caixa Ontinyent. La compra s’ha d’efectuar necessàriament amb targeta bancària.

2. La compra dels Xecs està limitada als majors d’edat (majors de 18 anys) i empadronats en el municipi de Gandia (almenys des del 30 d’abril de 2022).

3. Cada persona podrà adquirir 1 únic xec. Aquests xecs de 100€, 150€, 300€, 400€ tindran un cost per a l’usuari de la meitat del seu valor, és a dir, 50€, 100€, 150€ i 200€ respectivament (l’Ajuntament de Gandia corre amb l’altra meitat). El màxim que es pot adquirir és un Xec de l’import que siga.

4. Els Xecs deuran mostrar-se al comerciant al moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprés en paper com al mateix dispositiu mòbil del client. Serà imprescindible presentar el DNI del client a l’hora de formalitzar la compra en un comerç.

5. Els Xecs es podran utilitzar per a la compra de béns o serveis de valor igual o superior a la suma del valor nominal dels Xecs utilitzats en aquesta compra. En cap cas es retornaran diners en efectiu ni en la compra ni en la possible devolució posterior del producte (vegeu Polítiques de Devolucions).

6. Els xecs adquirits podran utilitzar-se per a efectuar compres únicament en els establiments adherits a la campanya de “Xecs Consum Bicicletes” (consultar llistat d’establiments).

7. El període d’adquisició i ús de xecs finalitzarà el 30/09/2022. Els Xecs no utilitzats dintre de l’esmentat període no podran ser reemborsats ni podran utilitzar-se amb posterioritat.

8. Polítiques de devolucions: No es realitzaran devolucions en diners en les compres efectuades amb Xecs. El consumidor que desitge realitzar una devolució, podrà intercanviar el seu producte per un/s d'igual o superior cost (pagant la diferència), o rebre un "vale" per l'import total de la devolució (sempre al mateix comerç on es va efectuar la compra amb el Xec). Aquesta condició d'ús no exonera el compliment de les polítiques de devolucions pròpies de cada comerç adherit a la iniciativa (productes no retornables, estat del producte, etc).

9. Aquest xec té validesa per al seu bescanvi en els comerços fins al 30/09/2022.

10. La compra d'aquest Xec suposa l'acceptació d'una subvenció en favor de la persona que realitza la compra. Aquesta subvenció es considera guany patrimonial als efectes de l'IRPF i està subjecta a les obligacions fiscals que corresponguen.

Per ampliar informació o resoldre qualsevol dubte poden contactar al telèfon 962878390 en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 i de 16:30 a 20:00, o enviar un correu a xecsconsum@faesafor.com
Telèfon d’incidències per a ciutadans: 960 662 150 en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 o per correu ajuda@soluntec.es

- Condicions d'us de L'Alcudia de Crespins

  1. Els Bons podran canviar-se pel doble del seu valor en qualsevol dels comerços associats a la present campanya.

  2. Poden adquirir-se Bons fins a un màxim de 40 euros de cost per persona, aquest valor serà pel doble en ser canviat en el comerç.

  3. Cadascun dels Bons adquirits haurà de ser consumit en un únic comerç i una única compra, no poden fraccionar-se en diverses compres ni utilitzar més d’un bo en cada una.

  4. Els Bons hauran de ser adquirits amb targeta bancària, acceptant-se tant dèbit com crèdit, de les marques Visa o Mastercard.

  5. El Bo haurà de mostrar-se en el comerç en el moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprés en paper com en el propi dispositiu mòbil del client.

  6. Per a poder canviar els Bons en els comerços on vagen a realitzar la compra, els ciutadans hauran d'identificar-se amb el seu NIF.

  7. La present campanya està organitzada per l'Ajuntament de l’Alcudia de Crespins. Davant qualsevol errada o dubte en la inclusió de les dades, tant dels Ciutadans com dels Comerços, hauran de dirigir-se al ADL Marta, en el telèfon 960901000 i en horari de 8:00h a 14:00h.

  8. La compra d'aquest Xec i la seua posterior utilització als establiments participants en la campanya suposa l'acceptació d'una subvenció de l'Ajuntament de l’Alcudia de Crespins en favor de la persona que realitza la compra. Aquesta subvenció es considera guany patrimonial als efectes de l'IRPF i està subjecta a les obligacions fiscals que corresponguen.

  9. La duració de la campanya serà del  de  fins al 18 de Juliol 2022 i el període d’adquisició i ús de bons estarà limitat a aquesta data.